O nas

Zakład Techniki Obliczeniowej Tandem powstał 29 listopada 1995 roku. Najważniejszym obszarem działania firmy było i jest oprogramowanie komputerowe. Pierwsze autorskie programy firmy z cyklu „Komputerowy podręcznik ucznia” dedykowane były dla placówek oświatowych oraz uczniów szkół podstawowych. Programy działały wówczas pod systemem operacyjnym DOS oraz były dystrybuowane na dyskietkach o pojemności 1,44 MB. Dynamiczny rozwój technologii informatycznej oraz rosnące zapotrzebowanie rynku na szybki dostęp do informacji spowodowało zmianę profilu tworzonego oprogramowania i skierowanie oferty do licznych przedsiębiorstw i firm prywatnych.

Początkowo tworzyliśmy aplikacje bazodanowe na zlecenie klientów. Od 1997 roku nasza firma specjalizuje się w obsłudze Zakładów Pracy Chronionej. Prowadzimy wdrożenia aplikacji płacowych, finansowo- księgowych oraz magazynowych. W maju 2004 roku po akcesji Polski do UE wielu naszych klientów zgłosiło nam problem związany z rozliczeniem zaliczki na poczet podwyższonych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. W listopadzie 2004 roku wprowadziliśmy do naszej oferty system BENEFICJENT a w grudniu 2004 system RYCZAŁTOWIEC. Po zmianie przepisów prawnych związanych z pozyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od 2009 roku system Beneficjent i ryczałtowiec zastąpiła aplikacja SOD_Konstruktor. Obecnie z naszych systemów korzysta ponad 300 Zakładów Pracy Chronionej. Nasze systemy jako jedyne w Polsce działają na komputerach użytkownika i spełniają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych co zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo informacji o wynagrodzeniach i stanie zdrowia pracowników. Nasze systemy rozliczeniowe posiadają łącza do aplikacji PŁATNIK dzięki temu żmudne wprowadzanie informacji do aplikacji ograniczyliśmy do minimum.

Drugim profilem działalności są szkolenia informatyczne i specjalistyczne. Zajęcia prowadzimy w naszej pracowni informatycznej lub w miejscu wskazanym przez klienta. Nasza firma stawia na solidne i sprawdzone technologie. Korzystamy z narzędzi developerskich Microsoft oraz sprzętu produkowanego przez IBM co gwarantuje żądaną jakość produktów i usług.