Pełna Treść komunikatu - Aktualizacja programu SOD Konstruktor 2021

03.03.2021

Szanowni Państwo

W informujemy, że udostępniliśmy nową wersję W9.93 programu SOD KONSTRUKTOR . 

Nową wersję programu można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl

 

Zmiany techniczne w wersji 9.93

 

  1. Poprawiono błąd w funkcjonowaniu formularza NR 20. Program prawidłowo wylicza wymiar etatu dla miesiąca luty 2021.

 

Instalacja wersji 9,93

 

Nową wersję programu można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl 

 

Instalacja wersji W 9.93

 

1.Wykonać kopię bezpieczeństwa folderu „Konstruktor”

2. Uruchomić plik o nazwie „Setup_Konstruktor_2021wersja_9_93.exe” pobrany z naszego serwera.

3. Postępować zgodnie z poleceniami kreatora instalacji.

 W  trakcie pierwszego uruchamiania aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego)

może pojawić się komunikat " Czy zablokować niebezpieczne wyrażenia" . Należy zaznaczyć opcję "Zablokować niebezpieczne wyrażenia" a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem "OK". Program poprosi o ponowne uruchomienie. UWAGA !! Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat "Program został cyfrowo podpisany przez ZTO Tandem, należy bezwzględnie zaznaczyć opcję "Zawsze ufaj wydawcy certyfikatu". Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje zablokowanie działania programu

4. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Administracja.

5. Wybierz opcję „Import z wersji 992”

6. Za pomocą przycisku z trzema kropkami wskaż plik bazy danych w lokalizacji :

- Mój komputer\ dysk C \ konstruktor\Sod 2021\W992\KonstruktorV992.mde

7. Naciśnij przycisk Otwórz ( ścieżka do bazy danych zostanie wpisana w pole Lokalizacja

pliku)

8. Naciśnij przycisk Importuj.

9.Sprawdź informacje w Formularzu "DANE FIRMY"

10.W przypadku instalacji kilku firm na jednym komputerze popraw informacje o lokalizacji programów pomocniczych w opcji MENU PROGRAMU - "Lokalizacja programów pomocniczych".

 We wszelkich sprawach związanych z programem SOD Konstruktor lub aplikacją SODiR

możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w godzinach 9-16

pod nr telefonu 504 233 040 lub 505 131 474