Aktualizacja programu SOD Konstruktor wersja 9.90

02.05.2020

Informujemy, że udostępniliśmy nową wersję programu SOD KONSTRUKTOR dostosowaną do ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Nową wersję programu można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl

Instalacja wersji W 9,90

1 .Wykonać kopię bezpieczeństwa folderu „Konstruktor”

2. Uruchomić plik o nazwie „Setup_Konstruktor_2020wersja_9_90.exe” pobrany z naszego serwera.

3. Postępować zgodnie z poleceniami kreatora instalacji.

4. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Administracja.

5. Wybierz opcję „Import z wersji W 988”

6. Za pomocą przycisku z trzema kropkami wskaż plik bazy danych w lokalizacji :

- Mój komputer\ dysk C \ konstruktor\Sod 2020\W988\KonstruktorV988.mde

7. Naciśnij przycisk Otwórz ( ścieżka do bazy danych zostanie wpisana w pole Lokalizacja

pliku)

8. Naciśnij przycisk Importuj.

9.Sprawdź informacje w Formularzu "DANE FIRMY"

10.W przypadku instalacji kilku firm na jednym komputerze popraw informacje o lokalizacji

programów pomocniczych w opcji MENU PROGRAMU - "Lokalizacja programów

pomocniczych".

 

We wszelkich sprawach związanych z programem SOD Konstruktor lub aplikacją SODiR

możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w godzinach 9-16

pod nr telefonu 504 233 040 lub 505 131 474

 

Zmiany techniczne w wersji 9.90

W dniu 31 marca 2020 r. obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z tym wprowadziliśmy stosowne zmiany i modernizacje w programie SOD KONSTRUKTOR.

 

  1. Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r , wprowadza nową definicję kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego – dla celów dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zgodnie ze zmianą - koszty płacy oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy. Nowy przepis stosuje się do składników kosztów płacy za okresy począwszy od stycznia 2019r. W związku z tym na planszy 25 nie pomniejszamy kosztów płacy o składkę na Fundusz Solidarnościowy. Dla pracodawców, którzy chcą ( korekty nie są obowiązkowe) złożyć stosowne korekty za okres od stycznia 2020 utworzono przycisk „Zerowanie pomniejszeń FP”. Po wyzerowaniu pomniejszeń należy wygenerować z konstruktora dokumenty korygujące i przesłać za pomocą aplikacji SODiR OFF_Line.
  2. Usunięto z programu planszę nr 27 „Informacja o schorzeniach specjalnych pracowników” i zmodernizowano planszę Nr 20. Teraz dopisywanie schorzeń specjalnych z kartoteki pracowników wykonujemy na planszy nr 20. Modernizacja pozwala w łatwy sposób podzielić etat na właściwe stopnie niepełnosprawności u pracowników, którzy mają zmianę grupy niepełnosprawności i orzeczenia o schorzeniach specjalnych w obrębie miesiąca.
  3. W programie umożliwiono automatyczne pomniejszenie kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych  o składki na ZUS, z których na mocy  ”Tarczy antykryzysowej”  pracodawca uzyskał zwolnienie z obowiązku opłacenia należności. Pomniejszenia składek ZUS wykonujemy na planszy Nr 25 w następujący sposób:

a)  Naciskamy przycisk „Ustalanie zwolnień z ZUS Covid-19” i zaznaczamy składki jakie podlegają zwolnieniu a następnie podajemy w ilu procentach pracodawca uzyskał       zwolnienie z opłacania zaznaczonych składek ZUS. Zamykamy formularz.

b) Naciskamy przycisk „Dopisz zwolnienia z ZUS Covid 19”. Program uzupełni właściwe pola w tabeli i pomniejszy koszty płacy pracowników o wartość zwolnienia ze składek ZUS. Pole „Zwolnienia z ZUS COVID 19” które zostanie uzupełnione przez program możemy poprawiać ręcznie wpisując żądaną wartość z klawiatury.

4.W przypadku uzyskania przez przedsiębiorstwo od starosty dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych należy wartość dofinansowania do wynagrodzeń wpisać na planszy   Nr 31 „Inne dofinansowania”. Wartość dofinansowania wpisujemy w pozycji 49 i 5

5. W programie wprowadzono nowe kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami, kwoty z art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji są następujące:

  • 1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 1 800 zł),
  • 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 125 zł),
  • 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

  • 1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł),
  • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł),
  • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).

6. W module „Analizy” dodano raport  „Symulacja maksymalnych dofinansowań z innych źródeł” za pomocą, którego możemy sprawdzić maksymalną wartość pomocy z innych źródeł jaką  możemy otrzymać dla zatrudnionych pracowników aby uniknąć zwrotu otrzymanych dofinansowań.