Aktualizacja programu SOD Konstruktor wersja 9.91

23.06.2020

Szanowni Państwo

W związku z udostępnieniem prze PFRON nowej wersji aplikacji SODiR Off_Line 11.02 informujemy, że udostępniliśmy nową wersję programu SOD KONSTRUKTOR, która umożliwia tworzenie korekt dokumentów WND i INFDP

 Zmiany techniczne w wersji 9.91

  1. Możliwość tworzenia korekt dokumentów INFDP i WND.
  2. Włączenie składki zdrowotnej do pomniejszeń kosztów płacy w związku z umorzeniem składek ZUS na podstawie przepisów tzw. ”Tarczy  Antykryzysowej”

Nową wersję programu SOD Konstruktor można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl

Nową wersję programu SOD Konstruktor można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl  lub z serwera PFRON.

 

Instalacja wersji W 9,91

 

1.Wykonać kopię bezpieczeństwa folderu „Konstruktor”

2. Uruchomić plik o nazwie „Setup_Konstruktor_2020wersja_9_91.exe” pobrany z naszego serwera.

3. Postępować zgodnie z poleceniami kreatora instalacji.

 

W trakcie pierwszego uruchamiania aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego)

może pojawić się komunikat " Czy zablokować niebezpieczne wyrażenia" . Należy zaznaczyć opcję "Zablokować niebezpieczne wyrażenia" a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem "OK". Program poprosi o ponowne uruchomienie. UWAGA !! Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat "Program został cyfrowo podpisany przez ZTO Tandem, należy bezwzględnie zaznaczyć opcję "Zawsze ufaj wydawcy certyfikatu". Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje zablokowanie działania programu

 

4. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Administracja.

5. Wybierz opcję „Import z wersji W 990”

6. Za pomocą przycisku z trzema kropkami wskaż plik bazy danych w lokalizacji :

- Mój komputer\ dysk C \ konstruktor\Sod 2020\W990\KonstruktorV990.mde

7. Naciśnij przycisk Otwórz ( ścieżka do bazy danych zostanie wpisana w pole Lokalizacja

pliku)

8. Naciśnij przycisk Importuj.

9.Sprawdź informacje w Formularzu "DANE FIRMY"

10.W przypadku instalacji kilku firm na jednym komputerze popraw informacje o lokalizacji

programów pomocniczych w opcji MENU PROGRAMU - "Lokalizacja programów

pomocniczych".

 

We wszelkich sprawach związanych z programem SOD Konstruktor lub aplikacją SODiR

możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w godzinach 9-16

pod nr telefonu 504 233 040 lub 505 131 474