Aktualizacja programu SOD Konstruktor 2021

01.02.2021

Szanowni Państwo

W informujemy, że udostępniliśmy nową wersję programu SOD KONSTRUKTOR na rok 2021. 

Nową wersję programu można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl 

Zmiany techniczne w wersji 9.92

 Zmiana formularza Nr 25 „Informacja o kosztach płacy” – usunięto możliwość pomniejszania kosztów płacy o składkę na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 Instalacja wersji W 9,92

1.Wykonać kopię bezpieczeństwa folderu „Konstruktor”

2. Uruchomić plik o nazwie „Setup_Konstruktor_2021wersja_9_92.exe” pobrany z naszego serwera.

3. Postępować zgodnie z poleceniami kreatora instalacji.

 

W trakcie pierwszego uruchamiania aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego) może pojawić się komunikat " Czy zablokować niebezpieczne wyrażenia" . Należy zaznaczyć opcję "Zablokować niebezpieczne wyrażenia" a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem "OK". Program poprosi o ponowne uruchomienie. UWAGA !! Po ponownym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat "Program został cyfrowo podpisany przez ZTO Tandem, należy bezwzględnie zaznaczyć opcję "Zawsze ufaj wydawcy certyfikatu". Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje zablokowanie działania programu

 

4. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Administracja.

5. Wybierz opcję „Import z roku 2020”

6. Za pomocą przycisku z trzema kropkami wskaż plik bazy danych w lokalizacji :

- Mój komputer\ dysk C \ konstruktor\Sod 2020\W991\KonstruktorV991.mde

7. Naciśnij przycisk Otwórz ( ścieżka do bazy danych zostanie wpisana w pole Lokalizacja

pliku)

8. Naciśnij przycisk Importuj.

9.Sprawdź informacje w Formularzu "DANE FIRMY"

10.W przypadku instalacji kilku firm na jednym komputerze popraw informacje o lokalizacji

programów pomocniczych w opcji MENU PROGRAMU - "Lokalizacja programów

pomocniczych".

 

We wszelkich sprawach związanych z programem SOD Konstruktor lub aplikacją SODiR

możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w godzinach 9-16

pod nr telefonu 504 233 040 lub 505 131 474