Nowa wersja programu SODKonstruktor 9.86N

07.04.2019

Szanowni Państwo
W dniu 05 kwietnia 2019 roku na naszym serwerze zamieściliśmy nową wersję programu
SODKonstruktor wersja 9,86

Nową wersję programu można pobrać z naszego serwera www.sod.tandem.biz.pl

Zmiany techniczne w wersji 9.86
1. Poprawiono na planszy 34 wyliczanie średniego stanu zatrudnienia za miesiąc marzec.
2. Na planszy 25 dodano podsumowanie pomniejszeń funduszu pracy oraz podsumowanie
kosztów płacy po wszystkich pomniejszeniach.

Instalacja wersji W 9,86
1.Wykonać kopię bezpieczeństwa folderu „Konstruktor”
2. Uruchomić plik o nazwie „Setup_Konstruktor_2019wersja_9_86.exe” pobrany z naszego
serwera.
3. Postępować zgodnie z poleceniami kreatora instalacji.
W trakcie pierwszego uruchamiania aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego)
może pojawić się komunikat " Czy zablokować niebezpieczne wyrażenia" . Należy zaznaczyć
opcję "Zablokować niebezpieczne wyrażenia" a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem
"OK". Program poprosi o ponowne uruchomienie. UWAGA !! Po ponownym uruchomieniu
aplikacji pojawi się komunikat "Program został cyfrowo podpisany przez ZTO Tandem, należy
bezwzględnie zaznaczyć opcję "Zawsze ufaj wydawcy certyfikatu". Brak zaznaczenia tej opcji
spowoduje zablokowanie działania programu
4. Na pasku narzędzi wybierz menu rozwijane Administracja.
5. Wybierz opcję „Import z wersji W 986”
6. Za pomocą przycisku z trzema kropkami wskaż plik bazy danych w lokalizacji :
- Mój komputer\ dysk C \ konstruktor\Sod 2019\W985\KonstruktorV985.mde
Lub
- Mój komputer\ dysk C \ konstruktor\Sod 2019\W984\KonstruktorV984.mde
7. Naciśnij przycisk Otwórz ( ścieżka do bazy danych zostanie wpisana w pole Lokalizacja
pliku)
8. Naciśnij przycisk Importuj.
9.Sprawdź informacje w Formularzu "DANE FIRMY"
10.W przypadku instalacji kilku firm na jednym komputerze popraw informacje o lokalizacji
programów pomocniczych w opcji MENU PROGRAMU - "Lokalizacja programów
pomocniczych".
We wszelkich sprawach związanych z programem SOD Konstruktor lub aplikacją SODiR
możecie Państwo liczyć na naszą pomoc w godzinach 9-16
pod nr telefonu 504 233 040 lub 505 131 474