Import dokumentów WND i INF dp za pomocą aplikacji SODiR ON Line.

08.06.2022

Od 1 lipca 2022 roku PFRON kończy działanie aplikacji SODiR Off-Line (Tej na państwa komputerach)  i nie będzie możliwości wysyłania z niej  dokumentów WND i INF-dp. Dokumenty te od dnia 1 lipca będzie można przesyłać za pomocą aplikacji internetowej SODiR ON-Line.  Informujemy, że program SOD Konstruktor jest przygotowany do zaistniałej sytuacji. Ze względu na zawarte w aplikacji SODiR Off-Line  informacje o wysłanych dokumentach za miesiące 01-05 2022 proszę nie usuwać z Państwa komputerów tej aplikacji. Dodatkowo do końca 2022 roku folder „Import” Będzie służył nam jako magazyn plików xml, utworzonych przez SOD Konstruktora, które będziemy importować do aplikacji SODiR On-Line.  Poniżej znajdziecie Państwo krótki poradnik jak poprawnie i bezproblemowo przesłać dokumenty do Funduszu.

 I     Przygotowanie aplikacji SOD Konstruktor.

1    Proszę sprawdzić zgodność informacji o Waszym przedsiębiorstwie w :

  1. - Aplikacji konstruktor zakładka „Dane Firmy” z aplikacją SODiR On-Line zakładka „Administracja – Szczegóły Beneficjenta”.
  2. - Proszę zwrócić szczególną uwagę na pola „ Rachunek Bankowy....,  Pełnomocnik , Nr telefonu, Nr faxu i Adres email.” Dotychczas wymienione pola nie podlegały weryfikacji po wprowadzeniu importu w aplikacji SODir On-Line zgodność informacji w nich zawartych jest sprawdzana.

2. Proszę sprawdzić lokalizację folderu :Import” w aplikacji SODiR Off-Line:

  1. a.     - w Menu aplikacji SOD Konstruktor proszę nacisnąć przycisk „ Lokalizacja SODiR”
  2. - proszę zapisać na kartce papieru lokalizację folderu „Import

 II Import dokumentów do aplikacji SODiR

W aplikacji SOD Konstruktor wszystkie czynności związane z przygotowaniem dokumentów wykonujemy tak jak dotychczas.

Uwaga !!!

W trakcie eksportu dokumentów z aplikacji Sod_Konstruktor może pojawić się komunikat „W folderze Import znajdują się pliki. Czy usunąć ? Należy wybrać opcję ‘Tak”.

  1. Po zalogowaniu się do aplikacji SODiR On-Line, wybieramy zakładkę „Dokumenty” a następnie uruchamiamy funkcję „Importuj dokumenty WND
  2. Uruchamiamy funkcję „Wybierz pliki

Otworzy się okno wskazywania lokalizacji plików do importu. Sięgamy po karteczkę z zapisaną lokalizacją folderu ‘Import” aplikacji SODiR Off-Line i wskazujemy folder „Import”.

Po naciśnięciu przycisku „Prześlij”  pojawi się informacja o ilości plików które będziemy wysyłać do PFRON. Na planszy z komunikatem naciskamy przycisk „Prześlij”.

Po naciśnięciu przycisku „Prześlij” program wyświetli listę dokumentów zaimportowanych. Na górze ekranu pojawi się informacja ile jest poprawnych dokumentów. Po prawej stronie listy dokumentów w niebieskich polach pojawią cię informacje o ewentualnych błędach. W przypadku pojawienia się błędu należy sprawdzić w podanym przez PFRON komunikacie, które pole zawiera błąd. Najczęściej może to być niezgodność informacji pomiędzy zakładką „Dane Firmy” w aplikacji SOD Konstruktor ze szczegółami beneficjenta w aplikacji SODiR On_Line.  Szczegóły w  pkt I niniejszej instrukcji. 

W przypadku pojawienia błędnych plików należy poprawić  informacje w aplikacji SOD Konstruktor i jeszcze raz wyeksportować z niej nowe pliki dla SODiR.

Uwaga !!! W trakcie ponownego eksportu dokumentów z aplikacji Sod_Konstruktor po naciśnięciu przycisku „Eksportuj”  pojawi się komunikat „W folderze Import znajdują się pliki. Czy usunąć ? Należy wybrać opcję ‘Tak”.

  1. Po poprawnym zaimportowaniu do aplikacji SODiR On-Line dokumentów należy je podpisać podpisem PFRON. W tym celu naciskamy na przycisk „Podpisz podpisem PFRON”. Następnie naciskamy przycisk „Wybierz plik” i wskazujemy plik z aktualnym certyfikatem PFRON.  Certyfikat PFRON to plik o konstrukcji: „keystore_NRPFRON_liczby losowe”.  Lokalizację tego pliku w komputerze ustala użytkownik mu zalecamy aby po odnalezieniu aktualnego certyfikatu wkopiować go do lokalizacji c:\konstruktor . Taka lokalizacja certyfikatu gwarantuje sprawną pomoc naszej infolinii.

 

- Wpisujemy W pole „Wprowadź hasło klucza prywatnego celem autoryzacji operacji”  hasło do uwierzytelniania dokumentów ustalone w trakcie tworzenia certyfikatu PFRON.

 

- Naciskamy przycisk ‘Ok”. Aplikacja powinna Was poinformować o pomyślnym imporcie dokumentów.

Uwaga !!!

Import dokumentów to jeszcze nie koniec pracy, należy jeszcze dodać dokument INFOPP i przesłać z poziomu Listy dokumentów WND dokumenty do PFRON

 

4.Wchodzimy w opcję „Lista dokumentów WND”  i naciskamy przycisk „Odśwież”.

 

Na dole listy powinien znaleźć się dokument WND do edycji tak jak na powyższej ilustracji. Naciskamy przycisk „Edycja”  a następnie na samym dole strony przycisk „Załączniki”.

Po pojawieniu się listy załączników naciskamy przycisk „Dodaj INF OPP”. Wypełniamy dokument INFOPP i po zapisaniu go naciskamy na przycisk „Powrót” aby edytować dokument WND.  Dopiero teraz możemy przesłać kompletny dokument do Funduszu naciskając przycisk „Wyślij z podpisem PFRON” Aplikacja SODiR poprosi o podanie klucza prywatnego (hasła ustalonego w trakcie tworzenia certyfikatu) w celu autoryzacji.

Po autoryzacji wchodzimy w zakładkę :”Korespondencja” odświeżamy listę nowej korespondencji i sprawdzamy czy nasz dokument został zweryfikowany pod względem merytorycznym i rachunkowym,  jeśli tak dokument jest poprawny, jeśli nie należy przeczytać korespondencję z PFRON i usunąć błędy wskazane przez Fundusz.